Innehållsöversikt

Översikt för Appsök

 1. Startsida
 2. Om Appsök
 3. Information
 4. Inloggning för yrkesverksamma
 5. Sök efter appar
  1. Kognitivt stöd
   1. Tid och planering
    1. Tidtagning
    2. Timer
    3. Klocka
    4. Schema
    5. Kalender
   2. Vardagssysslor
    1. Hygien
    2. Klä på sig
    3. Handla
    4. Laga mat
    5. Klädvård
   3. Minnesstöd
    1. Listor, checklistor
    2. Steg för steg beskrivningar
    3. Dagbok
    4. Anteckningar
   4. Hitta & bli hittad
   5. Kompenserande läs- och skrivstöd
    1. Dokument-, textläsare
    2. Skrivstöd
  2. Kommunikativt stöd
   1. AKK
    1. Tidig AKK
    2. Symbolbaserad AKK
    3. Textbaserad AKK
   2. Teckenspråk och TAKK
  3. Pedagogik och träning
   1. Lek och lär
    1. Orsak-Verkan
    2. Memory och minneslek
    3. Pussel
    4. Färg och form
    5. Antalsuppfattning och siffror
    6. Sortera och kategorisera
    7. Musik och Ljud
    8. Rita och måla
    9. Öka förståelse
   2. Böcker och bildspel
   3. Sociala färdigheter
    1. Sociala berättelser
    2. Seriesamtal
    3. Ritprat
    4. Rollek
    5. Tolka och förstå andra
    6. Att samtala och samspela
   4. Lära sig tid och klockan
   5. Träna motorik och styrsätt
    1. Träna motorik
    2. Träna styrsätt
   6. Läs- och skrivinlärning
   7. Positiv förstärkning
   8. Minnesträning
   9. Språkutveckling
   10. Skolämnen
    1. Matematik
  4. Hälsa, fritid och nöje
   1. Hälsa och Vård
    1. Må bra
   2. Media
    1. Tidningar
    2. TV
   3. Musik
  5. Service och tjänster
   1. Datalagring
   2. Sociala medier, fjärrkommunikation
    1. Fjärrkommunikation
   3. Trafik och resor
   4. Väder
  6. Verktyg och funktion
   1. Kompensatoriska funktioner
    1. Hörhjälpmedel
    2. Indikator
    3. Syntolkning
 6. Översikt (Denna sida)