Innehållsöversikt

Om Appsök


Varför AppSök?

Allt fler människor med olika former av funktionsnedsättning söker idag efter appar som stöd i vardagen.

Utbudet av appar är nu enormt och informationen ofta oklar. Det skapar stora svårigheter såväl som för enskilda personer, men också för behandlare och rådgivare att hitta rätt i appdjungeln.

En fråga som rådgivare ofta får är: Var finns den app som kan ge mig det bästa stödet utifrån mina förutsättningar och behov?


Detta är AppSök

AppSök är ett projekt som för närvarande drivs i en projektplattform. Vi har utvecklat en metod för tillgänglighetsgranskning och analys av appar. Granskningen ger tillgång till en validerad och kvalitetssäkrad information om appar. Speciellt om appar som kan kompensera och ge stöd i vardagen.


Resultat med systemets egen tillgänglighetsanalys samt appens extra stödjande funktioner och möjligheter publiceras på AppSöks webbaserade söktjänst. Där kommer framöver även att finnas tillgång till annat stödjande metodmaterial och information.


Läs mer om AppSök och se instruktionsfilmer genom att klicka på länken till vår blogg här: AppSöksbloggen


Vad granskar vi?

Apparna granskas och valideras av utbildade expertgranskare med vårat nya granskningsverktyg. Med hjälp av detta granskningsverktyg bedöms och analyseras appens tillgänglighet inom en mängd olika områden innan informationen publiceras på AppSöks webbplats.


Tillgänglighetsområden som AppSök fokuserar på är:

  • Ämnesområde/kategori
  • Visuell tillgänglighet
  • Auditiv tillgänglighet
  • Kognitiv tillgänglighet
  • Motorisk tillgänglighet
  • Taktil tillgänglighet
  • Användbarhet och kvalitetsfaktorer
  • Samverkan emellan enhetens hjälpmedelsfunktioner och appen


För mer information om Appsök, avtal och konto för yrkesversamma, vänligen kontakta:

e-post: stockk.appsok.slso@sll.se

Bo Hamberg: bo.hamberg@sll.se, 08-123 351 67

Ronnie Widmark: ronnie.widmark@sll.se, 08-123 351 68