Innehållsöversikt


Information om tjänsten

Tillgänglighetsnivå inom Kategori

Vid validering av app granskas den manuellt i ett speciellt utvecklat analysverktyg på cirka 200 punkter inom nedan generella tillgänglighetsområden:

 • Ämnesområde-Funktionalitet - användbarhet inom det kategoriområde appen ska användas
 • Övrig tillgänglighet - internet, inställningsmöjliheter, betalning/köp, kvalitetssäkring
 • Kognitiv tillgänglighet - påverkan, pop up notiser, svårighetsgrad, manualer/instruktioner, återkoppling m.m.
 • Visuell tillgänglighet - teckensnitt, grafik, förstora, återkoppling, teckenspråk m.m.
 • Auditiv tillgänglighet - bakgrundsmusik/auditiva instruktioner, ljudinspelning, talsyntes/digital röst, återkoppling, frekvens
 • Motorisk tillgänglighet - tryckytor, handrörelser förflyttning, stöd för styrsätt
 • Taktil tillgänglighet - punktskrift, återkoppling
 • Hjälpmedelsfunktioner - inbyggda hjälpmedelsfunktioner till respektive operativsystem (iOS, Android mfl.)


Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användareHelhetsbedömning om appen

Helhetsbedömning om appen är en enklare sammanfattning efter att AppSöks validerare först gjort en noggrann granskning av tillgängligheten i en app, samtidigt som systemet analyserar resultatet. Efter att ha gått igenom systemets analys skriver granskaren denna subjektiva beskrivning.
 • Selektera på mer detaljerade appfunktioner inom vanliga behov och tillgänglighetsområden för personer med funktionsnedsättningar
 • Sök i fritext på appar och appfunktioner
 • Resultatet presenteras med ytterligare information över tillgänglighetsnivå inom kategorier samt viktiga funktioner för funktionsnedsättning
 • Tillgång till vanliga frågor
 • Tillgång till metodmaterial (dokument, filmer, länkar, bilder m.m.)
 • För mer information om utvecklingsprojektet med AppSök för yrkesversamma, vänligen kontakta: stockk.appsok.slso@sll.se, Ronnie Widmark 08 - 12 33 51 68
 • Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesverksamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare
GDPR och AppSök

Vid ansökningsförfarandet om konto inhämtas kontaktuppgifter genom webbformulär. Syftet med att spara person- och företagsuppgifterna är underlag till kontakt för exempelvis drifstopp eller andra förändringar som påverkar användandet. De uppgifter ni registrerar sparas så länge ni innehar ett konto och skall använda tjänsten. Kontakt och kommunikation mellan yrkesverksam användare och AppSök sker vanligen via telefon, e-post eller brev.


Personuppgifter för kontaktpersoner raderas helt efter önskemål till: stockk.appsok.slso@sll.se


AppSök är en tjänst från Habilitering & hälsa inom SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde). Dataskyddsombud finns hos SLSO och kan kontaktas genom: GDPR.slso@sll.se


Sökresultat

Här visas de appar som systemet hittat utifrån din sökning och filtreringSortera på högsta tillgänglighet inom

Denna information kräver att du är inloggad som registrerad användare.

Som inloggad behandlare kan du sortera sökresultatet utifrån de bästa värdena de fått inom de olika granskade tillgänglighetskategorierna. Du nollställer enkelt din sortering genom att markera "ingen sortering vald. Observera att sorteringen bara kan hjälpa dig att få fram en liten del av appens totala tillgänglighet. Behöver du utgå ifrån mer specificerade kriterier rekommenderar vi dig att välja detta under "Ytterligare sökval" i högermenyn.Ytterligare sökval

Beroende på om du är inloggad eller inte, har du tillgång till olika många sökval. Det finns mer information om tillgänglighet samt fler sökval om du är inloggad som registrerad användare.


EJ INLOGGAD:

Operativsystem - Här väljer du operativsystem ("plattform") beroende på vilken enhet och operativsystem som appen ska användas i.


INLOGGAD ANVÄNDARE:

Som inloggad användare har du tillgång till fler sökval för en mängd detaljerade funktioner inom följande områden/behov:


-Operativsystem - Här väljer du operativsystem ("plattform") beroende på vilken enhet och operativsystem som appen ska användas i

-Funktionsnedsättning - Här kan du välja en eller flera funktionsnedsättningar som valideraren har rekommenderat appen extra för


För mer information om utvecklingsprojektet med AppSök för yrkesversamma, vänligen kontakta:

e-post: stockk.appsok.slso@sll.se

Ronnie Widmark: ronnie.widmark@sll.se, 08-123 350 07