Innehållsöversikt

Visual Schedule Planner

AppSöks beskrivning av appen:

Visual Schedule Planner är en kalender med bildstöd. Fördel är att man kan koppla händelserna till datum och att de fördelar sig på morgon, dag och kväll. En del bilder följer med. De är tydliga och fungerar för de vanligaste aktiviteterna. Nackdelen med appen är att den är svår och otydlig när man gör inställningar, ibland är den instabil och man hör inte ljuden som ställs in som larm. Det finns talsyntes till men enbart på engelska. Använder man appen främst som bildstöd fungerar den ändå relativt bra om någon hjälper till att lägga in.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Mini 4

Operativsystem:

iOS 10.1.1

Senast validerad:

1 september 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare