Innehållsöversikt

Timstock

AppSöks beskrivning av appen:

Timerapp med tydlig visuell återkoppling. Ett hjälpsamt verktyg för att förstå det abstrakta begreppet tid. Appen kan exempelvis tydliggöra hur lång tid en viss aktivitet tar, dvs den räknar ner från en valfri förinställd tidsperiod. Appen kan underlätta vid sk övergångar och ge användaren stöd i att avsluta något och/eller att påbörja något nytt. Appens styrka är den rena designen och enkelhet i användande och kan därför lätt förstås och användas av många.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

4 september 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare