Innehållsöversikt

Språk i vården

AppSöks beskrivning av appen:

En app för att underlätta kommunikation mellan olika språk i vårdsituationer. Appen fungerar som en översättare och tänkt användningsområde är som stöd för att vårdpersonal ska kunna ställa frågor och ge uppmaningar till patienten på patientens språk.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Mini 4

Operativsystem:

iOS 11.2

Senast validerad:

26 januari 2018

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare