Innehållsöversikt

SmartKalender

AppSöks beskrivning av appen:

SmartKalender är en kalenderapp där användaren får tiden visualiserad. Kalendern har en ren layout. Det finns möjlighet att lägga in händelser på önskat datum och klockslag. Händelserna kan färgkodas, vilket ger visuell tydlighet för när en händelse börjar och slutar. I dagsvyn visas fyra timmar i taget, vilket betyder att användaren måste skrolla för att se hela dagen. Dagen kan också visas i listform. Även vecko-, månads- eller årsvy är möjlig. 25 svartvita symboler ingår i gratisversionen av appen, möjlighet finns också att lägga till egna fotografier. Tal/uppläsning i visningsläge saknas. Auditiv feedback i samband med att en händelse startar samt förpåminnelse ges i form av ljud. Möjlighet finns att synka kalender mellan mobil och surfplatta förutsatt att de är av samma operativsystem.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

28 september 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare