Innehållsöversikt

Scene & Heard – Scen förstärkande kommunikation

AppSöks beskrivning av appen:

Scene & Heard är en app som är tänkt att användas för kommunikativt och kognitivt stöd. Man kan skapa interaktiva kommunikationsböcker med sk visuella scener och lägga in dessa i en blädderbar bok eller i ett schema. Appen fungerar bra i användarläge men kan vara svår att lära sig att ställa in och anpassa.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Mini 4

Operativsystem:

iOS 10.0.2

Senast validerad:

15 mars 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare