Innehållsöversikt

Prizmo Go - Samla in text direkt

AppSöks beskrivning av appen:

Prizmo Go är en OCR-app, d.v.s du kan fotografera av en text och få den uppläst. När du öppnar appen kommer du direkt in i kamerafunktionen. Synbar text markeras då som understruken i fönstret. Ta bild på texten som sedan visas i en särskild ruta med funktionsknappar. Starta uppläsningen och se samtidigt texten markerad ord för ord. Det går enkelt att välja språk och hastighet på talet. iOS egna talsyntesröster ingår i appen, vilket är en fördel.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPhone 5

Operativsystem:

iOS 10.3.2

Senast validerad:

21 juni 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare