Innehållsöversikt

Pratklocka

AppSöks beskrivning av appen:

Pratklocka är en timerapp. Eget inspelat röstmeddelande spelas upp då den förinställda tidsperioden i timern nått sitt slut. Detta ger en viss personlig touch vilket kan vara motiverande för en del användare. Lättanvänd och med grafisk mycket tydlig tidsvisning i form av en gul cirkel som räknar ner tiden. Flera förinställda timers kan läggas in i en lista och sedan väljas utifrån. Detta kan vara användbart om det är återkommande aktiviteter som ska utföras under viss tid. Till varje aktivitet i listan kan en text och/eller en symbol i form av iPadens emojisar väljas. Valideringens resultat visar att Pratklocka får höga värden inom användbarhet, funktionalitet och hjälpmedelsfunktioner samt inom de flesta områden för tillgänglighet.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

4 september 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare