Innehållsöversikt

PictureMyLife - Dagboken

AppSöks beskrivning av appen:

Bildbaserad digital dagboks-app med möjlighet att bjuda in flera personer i ett nätverk kring appanvändaren. Dagboksinlägg med bilder, foton, film och text kopplat till datum. Kontaktbok mellan hem och skola som stöttar användaren att minnas och återberätta händelser under dagen. Bildbibliotek med Pictogram och Ritade tecken. Generöst bildformat och utrymme för anteckningar. Spara, redigera, radera, dela och kommentera inlägg är möjligt. Användaren kan också välja "humörsgubbe" för att skatta hur hen upplevde att de olika aktiviteterna fungerade och kan på så sätt också återkoppla detta till stödperson. Obegränsat lagringsutrymme. Appen är ren och snygg i designen och det är lätt att göra inställningar och skapa inlägg. Appens främsta styrkor är användbarhet, funktion samt visuell och kognitiv tillgänglighet. Appen kan användas för iPhone, iPad eller via dator. Support via mail erbjuds.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.2

Senast validerad:

28 augusti 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare