Innehållsöversikt

PictoPlan

AppSöks beskrivning av appen:

En enkel och rent designad schema-app som bygger på bilder. Checklistor, larmfunktion (påminnelse), foton, ljud och videofiler kan läggas till varje aktivitet. De flesta funktioner finns endast tillgängliga i appens full-version, som måste köpas. Schemat är mycket tydligt att avläsa när det väl är skapat men det är inte alldeles enkelt och intuitivt att hantera de olika funktionerna. Möjlighet finns att spara, dela och att skriva ut skapade bildscheman. Appen har höga värden för användbarhet och visuell tillgänglighet. Betydligt lägre värden för motorisk- och auditiv tillgänglighet. Förbättringar skulle med fördel även kunna göras för att öka appens kognitiva tillgänglighet i "skaparläget", dvs förenklingar för att lägga in aktiviteter samt att skapa checklista och för att exempelvis korrigera en påminnelse. Valideringens omdömen avser betalversionen av appen.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

18 september 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare