Innehållsöversikt

Niki Agenda

AppSöks beskrivning av appen:

Schema-app med bilder som riktar sig till främst en yngre målgrupp. I appen kan tydlig vardagsstruktur med bilder och text skapas. Aktiviterna kan inte kopplas till specifikt datum eller tidpunkt. Ett bildbibliotek med 35 tecknade bilder medföljer. Det utbudet känns klart begränsat utifrån individuella behov. Det går dock att lägga in egna foton som komplement till de medföljande bilderna. Dag- eller veckovy i schemat kan väljas. Dagen delas in i morgon, eftermiddag och kväll. Möjlighet finns att skapa rutinschema eller steg-för-steg instruktioner. Man kan också att sätta upp ett mål med bild och få visuell och auditiv uppmuntran/återkoppling/belöning.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

4 december 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare