Innehållsöversikt

My Own Interactions

AppSöks beskrivning av appen:

En enkel och lättfattlig kalender med bildstöd och med vy för dag, vecka och månad. Funktionerna är enkla och avskalade och appen är i dagsläget gratis. Man kan använda foton och videoklipp, ta bilder direkt i appen, rita egna bilder, skriva text och spela in ljud till varje bild. I dagvyn visas om det är morgon, dag, kväll eller natt samt aktuell tid både analogt och digitalt. I dagsvyn visas markerad bild stort. De olika vyerna (dag, vecka eller månad) går att skriva ut. På så sätt kan man enkelt få fram ett veckoschema med de händelser som man skapat i appen. Veckodagsfärger visas högst upp vid dag och datum. Appen har höga värden för användbarhet och kognitiv och visuell tillgänglighet.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Mini 4

Operativsystem:

iOS 10.1.1

Senast validerad:

4 oktober 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare