Innehållsöversikt

Morning Kids

AppSöks beskrivning av appen:

Morning Kids är en app som ger steg för steg beskrivningar i kombination med ett belöningssytem för barn så att de lättare ska kunna utföra sin morgonrutin. Man kan ändra texten till bilden, byta bild och byta ljud. Man kan också ändra ordning på delaktiviteterna. Det går också bra att lägga till egna uppgifter och att koppla till en timer för varje delmoment. Man kan ställa in en poängberäkning för varje aktivitet. Uppgiften är spelinfluerad och barnet tjänar guldmynt och får stjärnor beroende på de poängberäkningar man ställt in. Appen är på engelska men det går att lägga in egna texter i appen. Dock ligger viss rubriktext kvar på engelska. Autentiska ljudillustrationer medföljer som kan förstärker upplevelsen. Några valbara "avatarer" medföljer också i appen. Visuell och kognitiv tydlighet.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.0.1

Senast validerad:

22 juni 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare