Innehållsöversikt

Min rutin Schema - stoppur för barn

AppSöks beskrivning av appen:

”Min rutin Schema - stoppur för barn”, är en app med syfte att ge struktur i vardagen. Det appen erbjuder är bildspel över egna valda rutiner. Här finns möjlighet att skapa olika rutinscheman och checklistor presenterade med egna foton, inlästa meddelanden och med möjlighet att koppla en timer till varje bild. Bildbibliotek med över 100 bilder medföljer. Appen stöttar användaren med visuellt och auditivt stöd för i vilken ordning de olika momenten ska utföras och hur länge varje moment varar. Timern räknar ner med digital tidvisning. Mot slutet av timersessionen hörs korta återkommande signaler som markerar för användaren att avsluta pågående moment och att förbereda sig inför nästa. Lätt att lägga in nya bilder. En del av tryckikonerna är små och saknar kontrast vilket gör dem svåra att se.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

28 september 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare