Innehållsöversikt

MemoAssist

AppSöks beskrivning av appen:

Kalenderapp med bilder, text, påminnelser, uppläsning och tidsstöd. Appen fungerar bra för sitt syfte. Appen är enkel, ren och intuitiv. Händelser visas tydligt med en bild. I betalversionen ingår bildbibliotek med tydliga tecknade bilder samt fotografier. En bra funktion är att det går att lägga till steg-för-steg instruktion eller checklista till en händelse. Stapel med röda prickar som visar var på dygnet man är, enbart den aktuella klocktiden visas. För att fjärrstyrning ska bli möjlig, dvs att kunna dela händelserna i kalenderna och göra dem läsbara/redigeringsbara för inbjudna stödpersoner så krävs ytterligare en app: MemoRemote. MemoAssists främsta styrka är den kognitiva och visuella tillgängligheten. Lägre värden för den motoriska tillgängligheten. Det är appens Premiumversion som validerats här. Fungerar för både Iphone och iPad. CE-märkt app.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPhone 6 Plus

Operativsystem:

iOS 10.0.1

Senast validerad:

18 december 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare