Innehållsöversikt

Matglad

AppSöks beskrivning av appen:

Matglad är en matlagningsapp med intention att ta ett helhetsgrepp. App-användaren får genom Matglad ett samlat stöd genom hela matlagningsprocessen; från planering och inhandling till genomförande av själva matlagningen. Fördelen med det upplägget är att användaren slipper att hantera flera appar (och/eller vissa andra hjälmedel) som stöd i olika moment. Appen har bra tillgänglighetsanpassning i stort men låga tillgänglighetsvärden för områdena auditiv och motorisk tillgänglighet. Auditivt stöd saknas så gott som helt i appen. Matglad får höga värden vad det gäller framför allt Kognitiv och Visuell tillgänglighet samt inom kategorin "Användbarhet & kvalitetsfaktorer.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 11.1.2

Senast validerad:

29 november 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare