Innehållsöversikt

Kanban Todo List

AppSöks beskrivning av appen:

Kanban Todo list ger användaren ett verktyg för att enkelt organisera och strukturera sina uppgifter i listform eller flyttbara textkort; utifrån kategorierna "att göra", "pågår" samt "har gjort". Appen fungerar som en slags checklista genom att inlagda händelser kan flyttas. Enkelheten att skapa aktiviteter, kategorisera och att ändra status på dem är tilltalande. Fördel också att det går att koppla datum och tidpunkt för när uppgifterna ska utföras. Appen ställer krav på att användaren kan läsa. Saknar dock bildstöd och uppläsning samt möjlighet att få auditiv eller visuell påminnelse vid en viss tidpunkt. Saknar också möjligheten att tala in ett kort meddelande. Appen är visserligen enkel att använda men tillgänglighetsmässigt så finns en hel del mer att önska, framför allt inom området för motorisk och auditiv tillgänglighet.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

6 oktober 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare