Innehållsöversikt

HandiKalender

AppSöks beskrivning av appen:

Kalenderapp med ren layout och stora anpassningsmöjligheter. Checklista, text- och röstanteckning, larm och är några av de funktioner som kan kopplas till en händelse i kalendern. Timer, bildstöd och visuell tidsvisning finns tillgängligt. Det finns också möjlighet att få text uppläst genom inbyggd talsyntes. Handikalendern är mycket lättanvänd i användarläge och relativt enkel att göra inställningar i. Inställningsmöjligheterna är dock många. Appen har mycket god tillgänglighet inom de flesta områden men den främsta styrkan är den kognitiva och visuella tydligheten och att användaren får flera funktioner samlade inom en och samma app. Betydligt sämre värden ges för appens motoriska tillgänglighet, Appen kan prövas gratis under 4 veckor, förutsatt att webbkonto finns. Efter denna tid slutar demoversionen att fungera och fortsatt användning kräver förskrivning/köp.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 11.0

Senast validerad:

9 oktober 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare