Innehållsöversikt

HållKoll Comai

AppSöks beskrivning av appen:

Kalenderapp med ren och tydlig layout. Checklista och timer är funktioner som kan användas fristående eller kopplas till en händelse i kalendern. Visst bildstöd kan användas, annars textbaserad. Visuell tidsvisning i timern. Några valbara larmljud. Appen har god kognitiv, visuell, taktil och auditiv tillgänglighet.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

18 december 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare