Innehållsöversikt

Fun Time Timer

AppSöks beskrivning av appen:

Visuell timer. Appen riktar sig främst till barn. Enkelheten är tilltalande; det är lätt att göra inställningar och att aktivera timern. Valbar tid mellan 10 sekunder och en timme ställs in via ett skrollhjul. Visning av kvarvarande/ inställd tidsperiod ges på flera olika sätt samtidigt. En förenkling och renare vy hade varit att föredra. När inställd tid upphör ges visuell återkoppling i form av att ballonger stiger upp i skyn och genom att en textruta poppar upp där användaren gratuleras att tiden är slut. Texten är dock på engelska och kan inte anpassas till svenska. Auditiv återkoppling kan väljas i form av applåder samt jublande barnröster. Trevlig app men visuellt lite rörig och passar inte för alla målgrupper.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

6 oktober 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare