Innehållsöversikt

FTVS HD - First Then Visual Schedule HD

AppSöks beskrivning av appen:

FTVS HD ger kognitivt stöd i form av schema för olika aktiviteter, steg för steg beskrivningar och checklistor. Den är lätt att använda både för slutanvändaren och för den som ska anpassa appen. Visserligen är appen på engelska i menyerna och saknar helt någon form av manual i appen men man förstår ändå lätt hur man ska göra. Man kan få olika layout på sitt bildstöd och till varje händelse kan man koppla timer, en video eller en valtavla. För t ex påklädning kan man ha en valtavla med bild på olika klädesplagg för varje delmoment i påklädningen. Appen har bra värden vad det gäller användbarhet och inom flera tillgänglighetsområden. Appen är dessutom åldersneutral förutsatt att man lägger in egna foton.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 11.1.2

Senast validerad:

18 december 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare