Innehållsöversikt

DayCape - Daglig bild planering

AppSöks beskrivning av appen:

Bildkalender med påminnelser, tidsvisning och talstöd. Bildbibliotek med drygt 200 bilder. Egna foton kan användas. Timer med valbart ljud. Tidsstapel ger visuell feedback under pågående händelse och en DayCapevän med superkrafter kan också följa användaren genom aktiviteten. Med funktionen "registrering av humör" kan användaren sen skatta sin upplevelse av utförd aktivitet genom att välja en smiley. Tydliga och få inställningsfunktioner. DayCape är en rent designad app som är intuitiv, lättanvänd och visuellt stark. Bildplaneringen skrollas lätt fram med hjälp av ett eller flera fingrar. Passar för många målgrupper. Webbkonto för flera användare kan skapas, vilket kan underlätta för exempelvis föräldrar, lärare och stödpersoner. Appen kräver prenumeration efter en gratis provmånad. Support finns tillgänglig via chatt eller mail, där användare eller stödperson kan få guidning. Appen finns även i Android version.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPhone 7

Operativsystem:

iOS 10.3.2

Senast validerad:

15 september 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare