Innehållsöversikt

Childrens Countdown - visual countdown timer for preschoolers

AppSöks beskrivning av appen:

Childrens Countdown är en visuell timer för barn. Med ett skrollhjul ställer du in valbar tid. När timern startas så aktiveras grafisk tidsvisning bestående av en fylld cirkel som minskar medsols. Auditivt stöd för att tiden går ges i form av ett tickande ljud. Kognitivt och visuellt stöd ges i form av att cirkeln inte bara minskar utan också ändrar färg från grönt till rött när halva tiden gått. Ett plus med appen är också att man kan lägga in en egen valbar bild som målbild i timern. När timern nått sitt slut skickas också ett stjärnregn ut mot användaren. Denna visuella belöning upplevs troligtvis som rolig och motiverande för många barn. Reklamen som visas i appen är däremot störande och bidrar också till det låga betyget.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.0.2

Senast validerad:

13 oktober 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare