Innehållsöversikt

BugMe! Stickies Pro - Ink Notepad, Reminders and Alarms

AppSöks beskrivning av appen:

Digitala post-it-lappar för meddelanden, anteckningar eller som eget kom-i-håg-stöd. Det går att skriva på tangentbord eller rita med fingret direkt på lapparna. Möjlighet finns att flytta lapparna, spara, dela och få larm kopplade till händelser. I gratisversionen erbjuds endast gula lappar, i betalversionen betydligt fler designval. Appen finns endast på engelska. Beskrivning av hur man använder appen saknas och texten i appens inställningar är på engelska. Funktionsknappar i användarläge är dock utrustade med symboler som gör det lätt att förstå vad de gör. När användaren lärt sig appen är den lätt och rolig att använda och visuellt och kognitivt tilltalande. Det ljudstöd som finns i appen är starkt begränsat. Det är betalversionen av appen som har granskats här. BugMe finns även i Android version.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

15 september 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare