Innehållsöversikt

Bomb Timer

AppSöks beskrivning av appen:

Enkel timer med visuell och auditiv feedback. Ren design. När tiden ställs in aktiveras eld på stubintråden och bomben exploderar när den aktuella tiden nåtts. Passar bäst för kortare tidsintervaller, (under 5 minuter) för att tidens gång ska bli synlig. Appen är gratis i dagsläget men har då reklam som poppar upp slumpvis. Liten tryck-ikon för att göra inställningar kan göra att appen är svår att använda helt självständigt för personer med syn-och finmotorisk funktionsnedsättning.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 10.3.3

Senast validerad:

6 oktober 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare