Innehållsöversikt

BlindSquare

AppSöks beskrivning av appen:

Det här är en GPS-app för personer med synskada, blind- eller dövblindhet som behöver hjälp med navigering och orientering/positionering. Appen hjälper bland annat användaren att hitta restauranger, affärer, promenadvägar m.m. Validerad app är en Demoversion.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPhone 6s Plus

Operativsystem:

iOS 10.0.2

Senast validerad:

12 januari 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare