Innehållsöversikt

Bildschema

AppSöks beskrivning av appen:

Schema-app med aktivitetsbilder i form av fotografier. Det medföljer ett fotobibliotek med vardagliga aktiviteter. Möjlighet finns också att ta egna fotografier inifrån appen eller välja från iPadens eget fotoalbum och sen lägga in som aktivitet i veckoschemat. Appen är tydlig; lätt att använda och schemat är visuellt och kognitivt lättillgängligt. En annan styrka som appen har är det går att få de inlagda aktiviteterna i schemat upplästa. Stora tryckytor generellt. Förutom att ge användaren ett planeringsstöd så fungerar appen också som stöd för att välja en aktivitet. Kan också fungera bra som underlag för kommunikation kring olika aktiviteter. Checklista där genomförda moment bockas för och tonas ned ger en tydlig struktur för vad som gjorts och vad nästa steg är. Appen har låga värden för motorisk, taktil och auditiv tillgänglighet.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 11.0.3

Senast validerad:

3 november 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare