Innehållsöversikt

Autism Timer

AppSöks beskrivning av appen:

Autism Timer är en visuell timer-app med stegvis nedräkning av förinställd tid. Appen är på engelska i inställningsläge men den är ändå ganska lätt att förstå; både att ställa in och att använda. Tiden som är kvar visas som fyllda rader; först visas allt grönt, sedan gult och sist rött. Fälten minskar stegvis. När tiden är slut ljuder en kort signal. För att starta timern krävs totalt tre knapptryck på olika ställen i appen, vilket är en klar nackdel. Timern slutar att räkna ner om man har stängt ner appen och gör något annat i iPaden. Appen är åldersneutral. Autism Timer har höga värden vad det gäller användbarhet samt kognitiv och visuell tillgänglighet. Den motoriska och auditiva tillgängligheten är dock låg.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 7.1.2

Senast validerad:

8 september 2017

Arbetar du med råd och stöd om appar?

AppSök kan användas på två sätt; direkt utan att logga in för exempelvis privatperson. Eller med användarkonto för yrkesversamma behandlare/konsulenter. Ansök om gratis prova på konto för åtkomst till AppSök för yrkesversamma vilket ger fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare